BrukerPlan 2021

Testversjon

Logg inn

Driftsversjon

Logg inn

Opplæringsfilm for kartleggere 2020

Filer til nedlasting

Last ned manual for BrukerPlan

Last ned statistikk for 2020. Alle kartlagte kommuner

Last ned statistikk for 2019. Alle kartlagte kommuner

Last ned statistikk for 2018. Alle kartlagte kommuner

Last ned statistikk for 2017. Alle kartlagte kommuner

Last ned statistikk for 2016. Alle kartlagte kommuner

Last ned statistikk for 2015. Alle kartlagte kommuner